Pierwszorazowa wizyta w naszym gabinecie realizowana jest wyłącznie ambulatoryjnie (nie może zostać zrealizowana w formie teleporady). 
Możliwość przedłużenia recept bez realizowania wizyty kontrolnej odbywa się za zgodą lekarza prowadzącego. Recepty przedłużane są w cyklach trzymiesięcznych za opłatą określoną w cenniku usług. Po wizycie pierwszorazowej recepty nie będą przedłużane bez wizyty kontrolnej weryfikującej zalecone leczenie. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą (np. zaśw. o przyjmowanych lekach, pozostawaniu pod opieką lekarską) jest płatne zgodnie z cennikiem usług.
Zachęcamy do korzystania z opcji samodzielnego zapisywania się na wizytę poprzez stronę internetową gaibnetu - zakładka UMÓW WIZYTĘ. Zapisy na wizyty możliwe są również poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 698 554 077 (w godzinach pracy gabinetu).
W gabinecie płatności można dokonywać gotówką, kartą, BLIKiem bądź przelewem na konto gabinetu. W przypadku konsultacji telefonicznych bądź usług przedłużania recept płatność odbywa się przed wizytą przelewem (Przelewy24 – dostęp ze strony internetowej gabinetu), bądź przelewem na nr rachunku bankowego 70 1140 2004 0000 3502 5354 7449 mBank. W przypadku przedłużania recept zostaną one wystawione po uiszczeniu opłaty.
W gabinecie recepty wystawiane są drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującym prawem. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta - https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, bądź aplikacji mObywatel - https://www.gov.pl/web/mobywatel do odczytywania kodów wystawianych recept. Przesyłanie kodów drogą sms odbywa się jedynie na wyraźną prośbę pacjenta.
Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej konsultacji lekarskiej mogą być omawiane z asystentem medycznym lekarza - Panem Tomaszem Przybyłowskim. Kontakt z lekarzem, w razie potrzeby, odbywa się po wstępnej rozmowie i przedstawieniu sprawy asystentowi medycznemu.
Preferowaną formą kontaktu jest skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej gabinetu. W razie potrzeby można się kontaktować pod nr tel. 698 554 077 (w godzinach pracy gabinetu) bądź wysłać sms-a z krótkim opisem sprawy.
Gabinet nie prowadzi terapii seksuologicznej w znaczeniu psychoterapii, udzielane konsultacje są seksuologicznymi poradami lekarskimi. Konsultacje seksuologiczne pary: konsultacja jest rozmową diagnostyczną, psychiatryczno-seksuologiczną, umożliwiającą podjęcie właściwego leczenia. Informujemy, że gabinet nie prowadzi terapii seksuologicznej par w znaczeniu psychoterapii.
Udzielane porady diagnostyczne oraz dalsze leczenie są poradami lekarskimi (farmakoterapia, rozmowy diagnostyczne, terapeutyczne, wspierające, motywujące, etc.) - nie mają one jednak formy i założeń psychoterapii (w znaczeniu psychologicznym).
Nie sporządzamy opinii tzw. prywatnych (opinii wystawianych na prośbę pacjenta celem przedłożenia organom procesowym).
Możliwość pozostawienia opinii dotyczącej świadczeń gabinetu dostępna jest na profilu firmowym portalu google.pl.
W przypadku niemożności stawiennictwa na wizytę bardzo prosimy o informację najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą. Dzięki temu inni pacjenci będą mogli skorzystać z wolnego terminu.  W przypadku niepojawienia się w umówionym terminie Pacjent ponosi pełen koszt nieodwołanej wizyty.
W okresie urlopowym nie jest możliwe przedłużanie recept, wystawianie zaświadczeń lekarskich oraz uzyskiwanie dokumentacji medycznej.
W pilnych sprawach dotyczących stanu zdrowia proszę kontaktować się przez formularz kontaktowany bądź wiadomości sms na nr tel. gabinetu (698 554 077).
W okresie urlopowym zapisywanie się na wizyty odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową gabinetu (zakładka - UMÓW WIZYTĘ).

Zapraszam do kontaktu: