Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończyłam w 2002 r. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę zawodową w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im Babińskiego w Łodzi, początkowo w charakterze lekarza wolontariusza, później lekarza rezydenta. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskałam w 2009 r. W listopadzie 2014 r. uzyskałam tytuł specjalisty seksuologa. W latach 2014-2015 pełniłam obowiązki koordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego, a od maja 2016 r. obowiązki koordynatora oddziału psychiatrii sądowej. Od początku pracy zawodowej równolegle z pracą szpitalną pracuję w psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym. Od 2008 r. byłam pracownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na stanowisku asystenta, adiunkta. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 2009 r. po obronie pracy doktorskiej „Przyczyny hospitalizacji psychiatrycznych pacjentów z upośledzeniem umysłowym”. Przez trzy lata sprawowałam nadzór nad Pracownią Orzecznictwa Sądowo-Psychiatrycznego przy Klinice Psychiatrii Dorosłych. Mam doświadczenie w pracy w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnym jak również jako biegły sądowy. Od 2003 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem współautorką prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wygłoszonych na zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych o tematyce: psychiatria biologiczna, psychiatria sądowa, seksuologia, niepełnosprawność intelektualna. Jestem również współautorem najnowszego komentarza do UoOZP oraz monografii poświęconej niepełnosprawności intelektualnej. W codziennej praktyce zawodowej - klinicysta z zamiłowania, zajmuje się szerokim spektrum zaburzeń psychicznych z doświadczeniem zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych.

 

 
 
 
 
 
 

Specjalizuję się w leczeniu m.in.:

 • depresja
 • schizofrenia
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia emocjonalne
 • choroby wieku podeszłego
 • bezsenność
 • otępienie
 • psychoza
 • nerwica
 • nerwica natręctw
 • alkoholizm
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • fobia społeczna
 • lęki
 • zespół lęku uogólnionego
 • fobie
 • stres
 • zespół stresu pourazowego
 • trauma
 • zaburzenia funkcji seksualnych
 • CHAD
 • napady paniki
 • PTSD
 • zaburzenia nastroju

Zapraszam do kontaktu:

Indywidualna Praktyka
Lekarska Kinga Bobińska

Godziny pracy gabinetu:

 • Poniedziałek 11 - 19
 • Środa 9 - 14
 • Czwartek 11 - 19