Opinie sądowo - lekarskie

Jako biegły AD HOC zajmuję się sporządzaniem opinii sądowo-seksuologicznych oraz sądowo-psychiatrycznych na potrzeby organów procesowych. Opinie wydawane są na okoliczność stanu zdrowia psychicznego, możliwości udziału w czynnościach procesowych, poczytalności w chwili popełnienia czynu, zaburzeń preferencji seksualnych itp.

Z uwagi na współpracę z innymi specjalistami z zakresu psychiatrii i psychologii, jako zespół zajmujemy się wydawaniem opinii łączonych (zespołowych), sądowo-psychiatrycznych oraz sądowo-psychiatryczno-seksuologicznych, w których w razie potrzeby bierze udział specjalista psycholog kliniczny.

Informuję, iż nie wykonuję opinii na zlecenia „prywatne”.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę się kontakt z asystentem biegłego - panem Tomaszem Przybyłowskim pod nr. 698 554 077.